Media Tenor in global media

Media Tenor in Vietnamese media

Thâu tóm và cạnh tranh: Xu hướng của ngành bán lẻ nửa đầu năm 2016

30 July 2016

Read here

Thâu tóm và cạnh tranh: Xu hướng của ngành bán lẻ nửa đầu năm 2016
Warren Buffett là ai trên truyền thông?

25 July 2016

Read here

Warren Buffett là ai trên truyền thông?
Điểm danh những ngân hàng bị truyền thông “bêu xấu” nhất nửa đầu năm 2016

13 July 2016

Read here

Điểm danh những ngân hàng bị truyền thông “bêu xấu” nhất nửa đầu năm 2016
Điểm danh những ngân hàng bị truyền thông đưa nhiều tin tiêu cực nhất 6 tháng

13 July 2016

Read here

Điểm danh những ngân hàng bị truyền thông đưa nhiều tin tiêu cực nhất 6 tháng
Media Tenor: Thông tin tiêu cực vượt ngưỡng an toàn, nhiều ngân hàng lớn VN không duy trì được danh tiếng

13 July 2016

Read here

Media Tenor: Thông tin tiêu cực vượt ngưỡng an toàn, nhiều ngân hàng lớn VN không duy trì được danh tiếng
Bài học Volkswagen: Khi niềm tin bị mất

18 April 2016

Read here

Bài học Volkswagen: Khi niềm tin bị mất
Bức tranh ngành tài chính Mỹ qua lăng kính truyền thông trong 2015

24 January 2016

Read here

Bức tranh ngành tài chính Mỹ qua lăng kính truyền thông trong 2015
Báo chí “săm soi” nhà băng ngoại, tung hê ngân hàng Việt

22 January 2016

Read here

Báo chí “săm soi” nhà băng ngoại, tung hê ngân hàng Việt
Bộ ngành nào được báo chí “ưu ái” nhất năm 2015?

21 January 2016

Read here

Bộ ngành nào được báo chí “ưu ái” nhất năm 2015?
Xử lý khủng hoảng truyền thông: Đừng như HSBC

21 January 2016

Read here

Xử lý khủng hoảng truyền thông: Đừng như HSBC
Page 1 of 4

Biểu đồ của tuần

Celebrating 20 years

OECD-knowledge partner

OECD-knowledge partner