Học viện
Chúng tôi hỗ trợ các trường đại học hàng đầu và các nhóm tư duy chiến lược trong việc thu hút những nhà nghiên cứu giỏi nhất và những khoản tài trợ có giá trị. Là đối tác của OECD Knowledge, Media Tenor cũng hỗ trợ khách hàng trong việc định vị tư duy lãnh đạo thành công.
Kinh doanh
Trong hơn 20 năm, Media Tenor đã cung cấp các giải pháp toàn diện cho các lãnh đạo công ty hàng đầu. Chúng tôi giúp tối ưu hóa tác động của quan hệ truyền thông lên giá cổ phiếu, sự hài lòng của người lao động cũng như mục tiêu bán hàng, và theo dõi các rủi ro và cơ hội về uy tin.
Truyền thông
Với chuyên môn trong lĩnh vực báo chí, Media Tenor phối hợp với các biên tập viên và các nhà xuất bản nhằm đa dạng hóa nội dung, tìm ra những nguồn thông tin tốt hơn và tăng cường tác động đến độc giả.
Chính trị
Media Tenor đã tư vấn cho các chiến dịch tranh cử chính trị trên toàn thế giới trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Chúng tôi hỗ trợ các lãnh đạo cấp cao của chính phủ trong các vấn đề đối ngoại và ngoại giao nhân dân.

Biểu đồ của tuần

Celebrating 20 years

OECD-knowledge partner

OECD-knowledge partner